✅ داستان های کوتاه انگلیسی برای کودکان (همراه با ترجمه فارسی)
5 (1)

داستان انگلیسی برای کودکان

کودکان با دنیای سرگرمی، بازی و داستان ارتباط بهتری می‌گیرند و اگر واقعاً قصد دارید کودکتان زبان انگلیسی را درست و کامل یاد بگیرد، به هیچ عنوان اهمیت داستان انگلیسی برای کودکان را دست کم نگیرید!

در ادامه این مقاله از آکادمی GMT در کنار شماییم و با ارائه ۳ داستان‌ کوتاه انگلیسی سطح متوسط به شما کمک می‌کنیم تا زبان انگلیسی کودکتان را با داستان و دنیای خیالات تقویت کنید.


۱- داستان کوتاه انگلیسی اول (ماجراجویی‌های بزرگ دانه کوچولو):

Once upon a time, a tiny seed named Sunny was in a vibrant meadow. Sunny lived with all the other seeds in a cozy flower bed, but unlike the others, Sunny was curious and longed for adventure.

One sunny morning, as the breeze whispered through the meadow, Sunny decided to explore the world beyond the flower bed. Sunny wriggled through the soil with a determined spirit and popped into the open air.

As Sunny ventured farther, the world became bigger and more exciting. Sunny met a friendly ladybug named Lila, who rode on Sunny’s tiny leaves as they sailed on the gentle winds. They soared over fields of colorful flowers and danced with butterflies.

One day, a raindrop named Remy joined their journey. Remy quenched Sunny’s thirst and brought life to the places they traveled. The trio encountered challenges, like strong gusts of wind and pesky insects, but together they faced each obstacle with courage.

Sunny grew into a beautiful sunflower, standing tall and proud as the seasons changed. Lila and Remy celebrated joyfully, realizing they had been part of something magical – the story of a little seed’s big adventure.

Sunny, now a radiant sunflower, beamed with happiness. The meadow was filled with the warmth of friendship, and Sunny knew that even the smallest seed could grow into something extraordinary with a sprinkle of curiosity and a dash of courage.

And so, Sunny, Lila, and Remy continued their adventure under the golden sunlight, spreading joy and beauty wherever the wind carried them. The meadow was alive with the tale of the little seed that dared to dream big.

?ترجمه فارسی (ماجراجویی‌های بزرگ دانه کوچولو)

روزی روزگاری بذر کوچکی به نام سانی در یک چمنزار پر از گل و گیاه، و روی تخته گلی زیبا زندگی می‌کرد. سانی برخلاف بقیه، بسیار نسبت به دنیای اطرافش کنجکاو بود و دوست داشت دنیای بیرون را کشف کند. 

یک روز صبح آفتابی، سانی تصمیم گرفت که دنیای آن سوی تخته گل ببیند. او با روحیه‌ای مصمم در میان خاک چرخید و چرخید و چرخید و به هوای آزاد رسید. هر چقدر سانی دورتر می‌رفت، جهان بزرگتر و هیجان انگیزتر می‌شد. سانی با یک کفشدوزک به نام لیلا دوست شد و کفشدوزک روی برگ‌های سانی نشست و با هم در بادهای ملایم حرکت کردند و با پروانه‌ها رقصیدند. 

در این سفر، یک قطره باران به نام رمی در این مسیر با سانی و کفشدوزک همراه شد. رمی تشنگی سانی را رفع کرد و به او آب داد. این سه دوست با چالش‌هایی زیادی مثل تندبادهای شدید و حشرات مزاحم روبرو شدند اما از آنجایی که در کنار هم بودند می‌توانستند با تمام موانع روبرو شوند. 

در این سفر پر هیجان، سانی به یک گل آفتابگردان زیبا تبدیل شد و روز به روز قد کشید. لیلا و رمی با شادی موفقیت سانی را جشن گرفتند و بسیار خوشحال بودند که در این سفر هیجان انگیز با سانی همراه بودند. 

سانی اکنون یک گل آفتابگردان درخشان و زیباست. چمنزار و محل زندگی سانی پ راز عشق و محبت بود و او می‌دانست که حتی کوچک‌ترین دانه‌ها می‌توانند با نوری از امید، کنجکاوی و شجاعت به پدیده خارق‌العاده تبدیل شوند. 

سانی، لیلا و ورمی به ماجراجویی‌های خود زیر نور طلایی خورشید ادامه دادند و در سفرهای خود شادی و زیبایی را در همه جا پخش کردند. چمنزار زنده بود، زیرا بذرهای کوچک جرات داشتند رویاهای بزرگ ببینند. 

داستان کوتاه انگلیسی دوم (باغ طلسم شده):

The Enchanted Garden

Once upon a time, in a small village, there was a magical garden hidden deep in the heart of a lush forest. This was not ordinary; it was enchanted with whimsical creatures and vibrant flowers that could talk.

In the village, there lived a curious little girl named Lily. One sunny afternoon, she ventured into the forest and stumbled upon the enchanted garden. The flowers greeted her with cheerful hellos, and the butterflies danced around her in a mesmerizing display.

Mary encountered a wise old tree named Oakly as she explored the garden. Oakley told her about the magic within the garden and how every creature and flower had a unique story to share.

Mary spent days listening to the tales of the talking flowers and befriending the playful animals. She learned about kindness from the gentle deer, bravery from the courageous butterflies, and wisdom from the ancient Oakly.

Whenever Mary felt sad or lonely, she would visit the enchanted garden, and the magic of the place would fill her heart with joy. The garden taught her valuable lessons about friendship, courage, and the wonders of nature.

From that day on, Mary cherished the enchanting memories of the magical garden and carried its lessons with her throughout her life.

?ترجمه فارسی (باغ طلسم شده):

روزی روزگاری در دهکده کوچک، آن سوی درخت‌ها و جنگل‌ها، یک باغ جادویی و عجیب و غریب پنهان شده بود. این باغ یک باغ معمولی نبود و پر از موجودات عجیب و غریب و گل‌های پر جنب و جوشی بود که می‌توانستند با یکدیگر حرف بزنند. 

در این روستا دختر کوچک کنجکاوی به نام ماری زندگی می‌کرد. ماری در یک روز آفتابی به جنگل رفت و به طور تصادفی باغ طلسم شده را دید. به محض ورود ماری، گل‌ها به او سلام کردند و پروانه‌ها با نمایشی جذاب دور او رقصیدند. ماری در دل این باغ محصور شده حرکت کرد تا به درخت پیر خردمندی به نام اوکلی رسید. 

اوکلی در مورد باغ جادویی با ماری صحبت کرد و گفت که هر موجود و گلی داستان منحصر به فرد خودشان را دارند. از آن پس ماری هر روز به باغ طلسم شده می‌رفت و قصه گل‌ها را می‌شنید، با حیوانات بازیگوش دوست می‌شد و با آن‌ها بازی می‌کرد. 

ماری مهربانی را از آهوی مهربان، شجاعت را از پروانه‌های قوی و خرد را از اوکلی یاد گرفت. هرگاه ماری احساس تنهایی یا غمگینی می‌کرد، به باغ طلسم شده سر می‌زد و جادوی آن باغ قلبش را پر از شادی می‌کرد. باغ درس‌های ارزشمندی درباره دوستی شجاعت و شگفتی‌های طبیعت به ماری یاد داد. 

داستان انگلیسی سوم (عشق در همه زمان‌ها):

Love Across Time

Once upon a time, a young woman named Emily lived in a small town between rolling hills and meadows. She was an artist with a heart full of dreams and a soul that craved adventure.

One day, while strolling through an antique shop, Emily discovered an old, dusty painting of a dashing young man. His eyes seemed to hold a story that whispered through the ages. Intrigued, she bought the painting and took it home.

As she cleaned the dust from the canvas, a magical warmth enveloped her. To her amazement, the man in the painting stepped out, alive and vibrant. His name was Alexander, a painter from a bygone era who had been enchanted and trapped in the artwork.

Emily and Alexander’s connection grew with each passing day. They explored the modern world together, creating art that bridged the gap between their times. Despite the challenges of navigating two different worlds, their love blossomed.

In the end, a wizard from the town helps them break the enchantment, allowing Alexander to exist in the present. They continued their artistic journey side by side, proving that love could overcome even the boundaries of time.

?ترجمه فارسی (عشق در همه زمان‌ها):

روزی روزگاری، شهر کوچکی بین تپه‌ها و چمنزارها قرار داشت و زن جوانی به نام امیلی در آن شهر کوچک زندگی می‌کرد. امیلی زن هنرمندی بود و قلبی پر از رویا و روحی ماجراجو داشت. یک روز امیلی به یک مغازه عتیقه فروشی رفت و در حالی که در مغازه قدم می‌زد، یک نقاشی قدیمی پر از گرد و خاک از یک مرد جوان پیدا کرد. به نظر می‌رسید که چشمان آن مرد جوان داستانی در خود دارد. امیلی کنجکاو شد، تابلو را خرید و به خانه برد.

وقتی که گرد و غبار را از روی نقاشی پاک کرد، گرمای جادویی تمام بدن امیلی را فرا گرفت. در کمال تعجب مرد داخل نقاشی زنده شد و به بیرون از نقاشی آمد. نام آن مرد جذاب اسکندر بود که به خاطر یک طلسم در این اثر هنری گرفتار شد. 

ارتباط و احساس بین امیلی و اسکندر هر روز بیشتر می‌شد. آن‌ها با یکدیگر دنیای مدرن را کشف کردند و به مرور زمان شکاف زمانی بین این دو از بین رفت. عشق بین امیلی و اسکندر شکوفا شد و چالش‌های دو دنیای مختلف روی عشق آن‌ها اثری نداشت.

در پایان یک جادوگر از شهر به آن‌ها کمک کرد تا طلسم را بشکنند و به اسکندر اجازه داد تا در زمان حال زندگی کند. آن‌ها شانه به شانه به سفر هنری خود ادامه دادند و ثابت کردند که عشق می‌تواند بر مرزهای زمانی نیز غلبه کند.

آموزش زبان انگلیسی به کودکان همراه با داستان و بازی

هنر آموزش زبان انگلیسی به کودکان یک هنر منحصر به فرد است و هر کسی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. کودکان با بزرگسالان دنیای بسیار متفاوتی دارند و نحوه یادگیری و آموزش زبان انگلیسی به کودکان کاملاً با بزرگسالان متفاوت است. 

کودک شما برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی باید در دنیای بازی و سرگرمی غرق شود و در یک محیط خشک نمی‌توان هیچ کودکی را به یادگیری زبان انگلیسی ترغیب کرد.

در نتیجه، توصیه می‌کنیم برای آموزش زبان انگلیسی به کودک خود حتماً از اساتید کاربلد و آموزشگاه‌های معتبر کمک بگیرید. پایه و اساس زبان انگلیسی کودک از سنین پایین شکل می‌گیرد و اگر از همان ابتدا معلم خوبی نداشته باشد، یا در کلاس‌های خسته کننده شرکت کند، برای همیشه از زبان انگلیسی خسته می‌شود.

به همین دلیل ما به شما آموزشگاه GMT را معرفی می‌کنیم. آموزشگاه GMT دارای 18 سال سابقه آموزش زبان انگلیسی است و اساتید آموزش به کودکان کاملاً با اساتید آموزش به بزرگسالان متفاوت هستند زیرا روش تدریس این دو با یکدیگر فرق دارد. فضای کلاس انگلیسی کودکان یک فضایی شاد و پر از رنگ‌های جذاب است و کودک شما با بازی، سرگرمی، داستان و اسباب بازی زبان انگلیسی را یاد می‌گیرد. 

برنامه درسی آموزشگاه GMT با توجه به خلق و خوی کودک شما تنظیم می‌شود تا بهترین نتیجه را بگیرید و بعد از پایان ترم از ثبت نام فرزندتان در آموزشگاه GMT نهایت رضایت را داشته باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

✅ چطور انگلیسی صحبت کردن را به کودکان یاد بدهیم؟ (7 نکته کاربردی و جدید)
5 (2)

چطور انگلیسی صحبت کردن را به کودکان یاد بدیم

کودکان دنیای خودشان را دارند و برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان حتماً باید از روش‌ها و متد خاصی استفاده کنید. دنیای کودکان دنیای رقص شادی و بازی است و برای اینکه کودک شما زبان انگلیسی را بهتر یاد بگیرد باید چند سالی کوچک‌تر شوید و خودتان را جای او بگذارید و با ذهن او فکر کنید تا بتوانید زبان انگلیسی را به او آموزش دهید.
یکی از مسائلی که فرزندتان را به یادگیری زبان مشتاق می کند این است که او را تشویق و تمجید کنید و با اشتیاق فراوان به او آموزش دهید.

سفر یادگیری زبان انگلیسی با کودکتان، نه تنها درهای جدیدی را برایشان باز خواهد کرد بلکه خاطرات زیبایی را به همراه خواهد داشت که تا ابد در زندگیشان باقی می ماند.

چطور انگلیسی صحبت کردن را به کودکان یاد بدهیم؟

مهم ترین نکته این است که به کودکان فرصت و انگیزه بیشتری بدهیم تا زبان انگلیسی را در محیطی شاد و صمیمانه یاد بگیرند. با یادگیری زبان انگلیسی، کودکان می توانند پیشرفت بهتری در تحصیلات و شغل آینده خود داشته باشند.

در این مقاله از آموزشگاه GMT با ما همراه باشید تا به ۷ نکته مهم و کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی و تقویت مهارت صحبت کردن کودکان بپردازیم.


✅ بهترین روش‌های آموزش زبان انگلیسی به کودکان

با بکارگیری روش های متنوع، آسان و مفید می توانید کودکتان را در مسیری شیرین و هیجان انگیز به سوی یادگیری زبان انگلیسی همراهی کنید.
در ادامه این مطلب به چند نکته بسیار مهم کاربردی و اصولی اشاره می‌کنیم. سعی کنید از این نکات برای آموزش زبان انگلیسی به کودکتان استفاده کنید تا نتیجه دلخواهتان را بگیرید.

۱- از رنگ‌های شاد مفرح در فضای آموزش استفاده کنید

ما بزرگ‌ترها برای آموزش زبان انگلیسی به یک محیط ثابت و آکادمیک نیاز داریم اما کودکان به هیچ عنوان در همچین محیطی دوام نمی‌آورند. حتما در فضای خانه از مداد و دفترهای رنگی استفاده کنید تا کودک بیشتر برای یادگیری ترغیب شود.

به علاوه تمام وسایل یادگیری زبان انگلیسی حتما باید از رنگ‌های شاد مانند قرمز، سبز، صورتی، زرد و آبی باشند و به هیچ عنوان از رنگ‌های مشکی و تیره استفاده نکنید.

ویدیو آموزشی : یادگیری رنگ ها برای کودکان

۲- با عروسک و اسباب بازی شروع کنید

یکی از راه های جالب و موثر برای یادگیری زبان انگلیسی، استفاده از اسباب بازی است. کودکان ارتباط خاصی با عروسک و اسباب بازی‌هایشان می‌گیرند در نتیجه آموزش زبان انگلیسی از طریق عروسک مورد علاقه‌شان می‌تواند میزان یادگیری را دوچندان کند.

استفاده از این روش می تواند عمیق ترین و ماندگار ترین شیوه یادگیری برای کودکان باشد و موضوعات مختلف را به شکلی جذاب و آموزشی یاد بگیرند.

توصیه می‌کنیم یک عروسک دستی تهیه کنید و به جای عروسک صحبت کنید. زمانی که فرزندتان صحبت کردن کودکانه به زبان انگلیسی را ببیند تمام تلاش خود را می‌کند تا مثل او صحبت کند.

یادگیری با اسباب بازی

۳- برای کودکتان در خانه شعرهای انگلیسی پخش کنید

پخش شعر در خانه می تواند باعث تقویت مهارت های شنیداری و تلفظ کودکان شود و روحیه آنها را بالا ببرد. همچنین یک فعالیت سرگرم کننده و لذت بخش است تا با واژگان جدید آشنا شود.

ابتدا یکی از شعرهای انگلیسی ساده از داخل کتاب آموزشی کودکتان را انتخاب کنید. سپس در خانه هنگام کار کردن و حتی هنگام رانندگی به طور ملایم و دائم این آهنگ را پخش کنید.

قبل از هر چیزی کودک شما ابتدا باید شعر را چندین بار گوش کند و سپس به سراغ حفظ کردن آن برود. بعد از آن نوبت یادگیری، تمرین و شعر خوانی می‌رسد. سعی کنید با حرکات صورت و دست کلمات مختلف در شعر را بیان کنید تا کودک راحت‌تر شعر را حفظ کند.

پخش شعر در خانه

مطلب پیشنهادی : کلاس های جانبی رایگان مخصوص کودکان

۴- شمارش اعداد انگلیسی را با جایزه آموزش دهید

زمانی که صحبت از جایزه می‌شود، کودک تمام تلاش خود را می‌کند تا جایزه را به دست بیاورد. در نتیجه سعی کنید در آموزش زبان انگلیسی به کودکتان حتماً از گزینه جذاب جایزه کمک بگیرید.

شمارش ۱ تا ۱۰ به زبان انگلیسی را به کودکتان به صورت شعر آموزش دهید و بعد از آن از او بخواهید که به همان صورت اعداد انگلیسی را برای شما بشمارد.

به علاوه می‌توانید از چند اسباب بازی کمک بگیرید، آن‌ها را کنار هم بگذارید و سپس از کودکتان بخواهید که عدد مورد نظر را بیان کند. زمانی که فرزندتان کار خود را به خوبی انجام داد به او جایزه بدهید.

۵- ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی کودکان را فراموش نکنید

ویدیوی آموزش مخصوص کودکان کار شما را راحت‌تر می‌کند زیرا تمامی نکات و ریز و درشت آموزش به کودک را در نظر می‌گیرند و در قالب یک ویدیو ارائه می‌کند. 

این ویدیوها مخصوص خانواده‌های شاغل است و با یک روش جذاب و مفید کلمات و عبارت‌های انگلیسی را به کودکتان آموزش می‌دهد. می‌توانید ویدیوهای آموزشی مناسب را از یوتیوب دانلود کنید یا بعد از کلاس آموزشی کودکتان، آن‌ها را برای او پخش کنید.

ویدیو آموزشی : ویدیو آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

۶- دیکشنری تصویری کار شما را بسیار راه می‌اندازد

این دیکشنری برای کودکان یک ابزار مفید است که به آنها این امکان را می دهد تا واژگان جدید را به طرز سرگرم کننده یاد بگیرند. وقتی کودکان این دیکشنری را می خوانند علاوه بر یادگیری کلمات جدید، تصاویری از اجسام و مفاهیم مختلف را مشاهده می کنند. این کار به آنها کمک می کند تا ارتباط بین کلمات و تصاویر را بهتر درک کنند.

صرفاً با تکرار کردن کلمه انگلیسی و معادل فارسی نمی‌توانید کودکتان را به حفظ آن کلمه ترغیب کنید. روش یادگیری کودکان کاملاً متفاوت است و حتماً باید از دیکشنری تصویری کمک بگیرید. 

حتی می‌توانید خودتان یک دیکشنری تصویری بسازید و کلمه انگلیسی را به صورت تصویر به کودکتان آموزش دهید. برای مثال به شما توصیه می‌کنیم که کلمات مورد نظر را در گوگل سرچ کنید و عکس‌های جذاب مربوط به یک کلمه را دانلود کنید. مرور کلمات با استفاده از تصویر به شدت در یادگیری و حفظ لغات کمک می‌کند.

دیکشنری تصویری

۷- کتاب الفبای زبان انگلیسی بخرید

برای آموزش الفبای انگلیسی به کودک می‌توانید از دو روش استفاده کنید: کتاب الفبای زبان انگلیسی یا تکرار الفبا در خانه به صورت شعر.

البته به طور کلی کتاب‌های الفبای انگلیسی کودکان به صورت شعر الفبا را آموزش می‌دهد اما اگر می‌خواهید برای کتاب هزینه نکنید می‌توانید الفبای انگلیسی را به صورت یک شعر جذاب دربیاورید و به کمک عروسک‌ها به کودکتان آموزش دهید. 

به علاوه می‌توانید از کودکتان بخواهید که الفبا را بیان کند و سپس صدای او را ضبط کنید. صدای ضبط شده کودکتان را مدام برای او پخش کنید تا الفبای زبان انگلیسی ملکه ذهنش شود.

✅ بهترین روش برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان چیست؟

تمام روش‌های بالا می‌تواند در منزل به شما کمک کند که زبان انگلیسی را به کودکتان آموزش دهید. هرچند، با انجام این کارها تنها ۳۰ درصد کار را پیش می‌برید و ۷۰ درصد هنوز مانده است. 

صادقانه بگوییم کودکان نمی‌توانند در یک محیط دو نفره با مادر یا پدرشان زبان را یاد بگیرند و حتماً باید در یک کلاس آموزشی با دوست و همکلاسی خود الفبا و اعداد را آموزش ببیند. برای همین توصیه می‌کنیم در کنار آموزش در منزل، کلاس زبان انگلیسی مخصوص کودکان را نیز اولویت کار خودتان قرار دهید.

کلاس آموزش زبان مخصوص کودکان یک محیط جذاب و پویا است که کودکان را ترغیب می‌کند تا زبان انگلیسی را یاد بگیرند. اما آیا آموزشگاه مناسبی وجود دارد که خیالتان از آموزش زبان انگلیسی کودکتان راحت باشد؟ بله آموزشگاه GMT به کمک شما می‌آید تا فرزند شما هرچه زودتر زبان انگلیسی را یاد بگیرد.

نکاتی برای آموزش زبان به کودکان:

 1. مشارکت در فعالیت‌های خانوادگی به زبان انگلیسی: به جای استفاده صرف از رسانه‌ها، زمان‌های خانوادگی مثل آشپزی یا ورزش کردن را فرصتی برای آموزش زبان قرار دهید. به این صورت که در حین انجام این فعالیت‌ها، زبان انگلیسی را به کار ببرید.
 2. بازی‌های فکری و کلامی: بازی‌هایی مانند حدس کلمات یا بازی‌های کارتی که نیازمند به کارگیری واژگان هستند، می‌توانند بسیار مفید باشند. این نوع بازی‌ها هم زبان آموزی را تقویت می‌کنند و هم تفکر کودک را به چالش می‌کشند.
 3. ساخت داستان‌ها: به کودکانتان کمک کنید تا داستان‌های کوتاه خودشان را بسازند. این کار می‌تواند به صورت نوشتاری یا شفاهی باشد. ساخت داستان به کودکان اجازه می‌دهد تا خلاقیت خود را به کار گیرند و در عین حال زبان انگلیسی را در قالبی جذاب تمرین کنند.
 4. آموزش از طریق هنر: نقاشی یا سایر فعالیت‌های هنری می‌توانند به عنوان ابزاری برای آموزش زبان استفاده شوند. برای مثال، کودکان می‌توانند تصویری را نقاشی کنند و سپس سعی کنند توضیح دهند که چه چیزی کشیده‌اند.
 5. گردآوری و تماشای ویدیوهای آموزشی: انتخاب ویدیوهای آموزشی که مخصوصاً برای کودکان طراحی شده‌اند و دارای محتوای جذاب و آموزنده‌ای هستند می‌تواند به تقویت شنیداری و دیداری زبان کمک کند.

✅ چرا آموزشگاه GMT را پیشنهاد می کنیم؟

آموزشگاه GMT در کنار تمامی کلاس‌های مختلف، کلاس انگلیسی مخصوص کودکان را نیز برگزار می‌کند و این کلاس‌ها توسط اساتید کاربلد در حوزه آموزش انگلیسی برگزار می‌شوند. محیط کلاس‌ها در آموزشگاه GMT بسیار شاد و جذاب است و تمامی کلاس‌ها با استفاده از رنگ‌های شاد طراحی شده اند.

اساتید آموزشگاه GMT متخصص نحوه صحبت با کودکان هستند و می‌دانند چگونه زبان انگلیسی را به کودک یاد بدهند. تمامی کلاس‌ها در آموزشگاه GMT با استفاده از متد روز دنیا است و می‌دانید که زمانی که کودکتان را به آموزشگاه می‌آورید زیر نظر اساتید با مدرک بین المللی هستند و دیگر هیچ نگرانی نخواهید داشت.

آموزشگاه GMT همچینین برای اولیایی که قصد دارند کودکشان به صورت آنلاین و در منزل آموزش ببیند کلاس های آنلاین جذابی برای کودکان برگزار می کند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

✅ چرا کودکان باید زبان انگلیسی را یاد بگیرند؟ و چه تاثیری در آینده آنها دارد؟
5 (1)

چرا کودکان باید زبان انگلیسی را یاد بگیرند؟?‍♂️ و چه تاثیری در آینده آنها دارد؟✅

زبان انگلیسی چقدر میتواند برای کودکان عزیزمان مفید باشد؟
این یکی از سؤالاتی است که بسیاری از والدین گرامی با آن روبرو هستند و با توجه به تاثیراتی که یادگیری زبان دوم در زندگی فردی و حرفه‌ای دارد، بررسی و پاسخ به این سؤال بسیار مهم است.

اگر شما هم در حال تصمیم گیری برای ثبت نام فرزندتان در کلاس های زبان انگلیسی هستید شاید این سوالات ذهن شمارو درگیر نموده است :

 1. یادگیری زبان انگلیسی چقدر برای کودکانمان ضروری است؟
 2. شرکت در کلاس های انگلیسی چه کمکی در رشد اجتماعی کودک دارد؟
 3. فکر می کنید که آیا سن فرزند شما برای یادگیری زبان مناسب است؟
 4. آیا باید فرزندان خود را به کلاس های زبان انگلیسی بفرستید یا بهتر است یک معلم خصوصی برای آنها استخدام کنید؟
 5. چه روش هایی برای آموزش خلاقانه و جذاب زبان انگلیسی به فرزند دلبندتان استفاده کنید؟
 6. یادگیری زبان انگلیسی چه تاثیری در بهتر شدن آینده فرزندمان دارد؟
 7. ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان
چرا کودکان باید زبان انگلیسی را یاد بگیرند؟

در این مقاله می خواهیم به تمامی این پرسش ها پاسخ داده ایم و بررسی کرده ایم که به چه دلایلی باید کودکانمان را به یادگیری زبان انگلیسی تشویق کنیم؟! و یادگیری زبان دوم، دنیای کودکان را با چه تغییراتی روبرو میکند؟!


✅ زبان انگلیسی، یک ابزار ارتباطی در سطح جهانی است:


جهان یک قطار در حال حرکت است. حالا اینکه شما خیلی سریع بار و بندیل سفرتان را ببندید. و یا اینکه خودتان یا فرزندان دلبندتان از قطار جا بمانید، تصمیمش با خودتان است! همگی انسان هایی که روی کره ی خاکی زندگی می کنند، با یک روند رو به رشد جهانی مواجه هستند. هریک از ما جزئی از آن هستیم. به این امر می گوییم جهانی شدن. و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک در سطح بین المللی برای ایجاد تعامل بهتر و برقراری ارتباط میان افراد در سراسر جهان لازم و ضروری می باشد.

✅ کشف دنیای جدید و رشد اجتماعی کودکان:

شرکت در کلاس های انگلیسی چه کمکی در رشد اجتماعی کودک دارد؟

اگر بگوییم به تعداد افرادی که در دنیا زندگی می کنند فرهنگ متفاوت وجود دارد، اغراق نکرده ایم‌. هر آدمی طرز فکر و شیوه ی زندگی مختص به خود را دارد که خطه ای که در آن بدنیا آمده و شخصیتش در آن شکل گرفته است، در آداب شخصی و جمعی او بی تاثیر نیست. در چنین شرایطی آشنایی با فرهنگ های متفاوت مردم جهان به رشد فردی و اجتماعی ما کمک می کند و باعث می شود تا از محدوده‌ ی فرهنگی خود فراتر برویم و دیدگاهمان را نسبت به زندگی بهبود ببخشیم.
یادگیری زبان انگلیسی به ما این امکان را می دهد تا با افراد در سطح جهانی ارتباط برقرار کنیم. فرهنگشان را بشناسیم. با هنرشان آشنا شویم‌. و در نتیجه جایگاه خود را در جهان ارتقا بدهیم. پس نیاز است کودکان را از همان ابتدا با زبان انگلیسی آشنا کنیم تا وقتی به سن و سالی می رسند که می خواهند در سطح جهان کنکاش کنند و به شناخت خوبی از خود و جهان پیدامونشان دست یابند، از لحاظ ارتباط زبانی، با محدودیت روبرو نشوند.

در نتیجه شرکت در کلاس های انگلیسی به کودکان کمک می کند تا مهارت های اجتماعی خود را بهبود ببخشند. آنها می توانند با دوستان جدید آشنا شوند و با یادگیری زبان، ارتباط بیشتری با دیگران برقرار کنند. علاوه بر این، یادگیری زبانهای دیگر به کودکان کمک می کند تا دنیای پیرامون خود را بهتر بفهمند و با جوامع بین المللی در آینده بهتر ارتباط برقرار کنند.

چه سنی برای یادگیری زبان انگلیسی مناسب تر است؟!

فکر می کنید که آیا سن فرزند شما برای یادگیری زبان مناسب است؟

یکی از موضوعات مهم در آموزش زبان انگلیسی به کودکان، سن شروع آموزش است! برخی افراد معتقدند که بهتر است کودکان در سنین پایین‌تر به یادگیری زبان انگلیسی بپردازند، در حالی که دیگران فکر می‌کنند که بهتر است کودکان در سنین بالاتر یادگیری زبان انگلیسی را آغاز نمایند.
بررسی های اخیر نشان می‌دهد که سن شروع آموزش زبان انگلیسی به کودکان بسیار مهم است و باید با دقت انتخاب شود. برای مثال، برخی تحقیقات نشان می‌دهد که کودکان در سنین پایین‌تر به دلیل توجه کمتر به جزئیات و تفاوت های زبان ها، ممکن است با مشکلات بیشتری در یادگیری زبان انگلیسی مواجه شوند اما بخاطر سرعت یادگیری بالا و پذیرش راحت مطالب در سنین پایین تر در زمان کوتاه تری زبان انگلیسی را یاد خواهند گرفت و مدت زمان بیشتری در حافظه شان باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، کودکان در سنین بالاتر به دلیل توانایی های شناختی و حافظه قوی‌تر، می‌توانند بهتر و سریع‌تر زبان انگلیسی را یاد بگیرند.

باید توجه داشت که هر کودکی متفاوت است و باید با توجه به توانایی های شناختی و زبانی او، سن مناسب برای شروع آموزش زبان انگلیسی را انتخاب کرد. همچنین، باید از روش های آموزشی مناسب برای هر کودک استفاده کرد تا بهترین نتیجه را در یادگیری زبان انگلیسی به دست آورد.
با این اوصاف یادگیری زبان بهترین زمان برای شروع آن، در دوران کودکی و نوجوانی بین 7 تا 12 سالگی است. اما هر زمان دیگری نیز برای شروع یادگیری زبان، دیر نیست. مهم این است که به زبان جدید علاقه مند شوند و با شور و شوق آن را یاد بگیرند. هر چه بیشتر با زبان جدید سر و کار داشته باشید، سریعتر آن را یاد خواهید گرفت.

کلاس های زبان انگلیسی گروهی یا خصوصی؟

آیا باید فرزندان خود را به کلاس های زبان انگلیسی بفرستید یا بهتر است یک معلم خصوصی برای آنها استخدام کنید؟

این یکی از سوالاتی است که بسیاری از والدین در ابتدای راه تحصیلی فرزندانشان مطرح می کنند. اما چه روشی برای آموزش زبان به آنها مناسب تر است؟ بست به نیاز و شرایط خانواده، انتخاب بین کلاس های زبان و معلم خصوصی باید صورت گیرد. اما مهمترین نکته در انتخاب هر دو روش، اعتماد به نفس و ارتباط بین فرزند و معلم است.

و شاید تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا برخی کودکان به سرعت و با آسانی زبان انگلیسی یاد می‌گیرند، در حالی که دیگران نمی‌توانند حتی جمله‌ای ساده را به انگلیسی بسازند؟
یکی از علل این مسئله، می‌تواند نوع کلاسی باشد که کودک در آن شرکت می‌کند. کلاس‌های خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان می‌توانند تفاوت‌های با کلاس‌های عمومی داشته باشند.

⭐مزیت های کلاس های عمومی:

 • افزایش اعتماد به نفس: کودکان میتوانند با سایر دوستان خود انگلیسی صحبت کرده و باعث افزایش اعتماد به نفس آنها خواهد شد.
 • ایجاد انگیزه: به علت هم خوانی آهنگ ها و شعر های انگلیسی با دیگر زبان آموزان، باعث ایجاد انگیزه و تشویق آنها خواهد شد.
 • رشد اجتماعی: ایجاد ارتباط بیشتر با سایرین که باعث رشد اجتماعی آنها و تعامل بیشتر با دنیای اطراف آنها خواهد شد.
 • هزینه پایین: هزینه پایین تر نسبت به کلاس خصوصی

⭐مزیت کلاس های خصوصی:

 • توجه بیشتر به نیازهای شخصی: در کلاس‌های خصوصی، معلم به طور مستقیم با نیازهای شخصی هر کودک آشناست و می‌تواند برنامه‌های آموزشی را بر اساس آن‌ها تنظیم کند.
 • محیط کوچک‌تر و متمرکزتر: در کلاس‌های خصوصی، تعداد کودکان کمتر است و به همین دلیل، معلم می‌تواند بهتر به هر کودک توجه کند و با او در ارتباط باشد.
 • کار با معلمانی با تجربه و تخصص بیشتر: در کلاس‌های خصوصی، معلمان بیشتری به عنوان مربی و مشاور برای کودکان عمل می‌کنند و می‌توانند بهتر به نیازهای آن‌ها پاسخ دهند.

به طور کلی، کلاس‌های خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان می‌توانند از کلاس‌های عمومی در جو آموزشی، توجه به نیازهای شخصی، کیفیت آموزش و سرعت یادگیری بهتری برخوردار باشند. البته هزینه‌های بیشتری نیز می‌تواند مرتبط باشد.

✅ جذاب ترین روش ها برای آموزش به کودکان در خانه کدام اند؟

شما عزیزان در خانه می‌توانید به کودکان خود انگلیسی یاد بدهید و روش های مختلفی را برای آموزش به آن‌ها استفاده کنید. این روش ها می‌توانند شامل بازی های آموزشی، فیلم های آموزشی، کتاب های آموزشی و استفاده از ابزارهای آموزشی مختلف باشند. بهترین روش برای آموزش به کودکان، روشی است که باعث شادی و علاقه آن‌ها به یادگیری شود. بنابراین، تلاش کنید که روش هایی را انتخاب کنید که برای کودکان شما جذاب و جالب باشند.

چه روش هایی برای آموزش خلاقانه و جذاب زبان انگلیسی به فرزند دلبندتان استفاده کنید؟

آموزش زبان انگلیسی به کودکان می‌تواند یک تجربه جذاب باشد، اما برای دستیابی به این هدف، باید از روش های آموزشی مناسب استفاده کرد. در ادامه چند مثال جالب را برایتان اورده ایم:

روش های جدید:

1- بازی کنید و بیاموزید:
بازی ها می‌توانند یک روش جذاب برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان باشند. بازی ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا به صورت طبیعی و جذاب زبان انگلیسی را یاد بگیرند. مثلا، بازی های تلفظ، بازی های کلمات و بازی های داستانی می‌توانند به کودکان کمک کنند تا لغات و عبارات جدید را یاد بگیرند.

2- روش های تصویری:
تصاویر و نمودارها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا بهتر و سریع‌تر زبان انگلیسی را یاد بگیرند. برای مثال، نمودارهایی که شامل عکس های مرتبط با لغات و عبارات هستند، می‌توانند به کودکان کمک کنند تا بهتر و سریع‌تر لغات را یاد بگیرند.

3- روش های شنیداری:
شنیدن صداهای مختلف می‌تواند به کودکان کمک کند تا بهتر و سریع‌تر زبان انگلیسی را یاد بگیرند. برای مثال، گوش دادن به موسیقی انگلیسی، فیلم های انگلیسی و پادکست های انگلیسی می‌تواند به زبان آموزان کمک کند تا با تلفظ و لهجه انگلیسی آشنا شوند.

4- روش های تعاملی:
تعامل با دیگران می‌تواند به کودکان کمک کند تا بهتر و سریع‌تر زبان انگلیسی را یاد بگیرند. برای مثال، بازی های گروهی، گفتگوهای دو نفره و کلاس های گفتگو می‌توانند به کودکان کمک کنند تا با دیگران درباره موضوعات مختلف صحبت کنند و زبان انگلیسی را بهبود ببخشند.

5- محیط را برای یادگیری آماده کنید:
همچنین، محیط پرورش کودکان نیز می‌تواند به عنوان یک محیط آموزشی مناسب برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان استفاده شود. در مدارس و مهد کودک، می‌توانید با مربیان و معلمان کودکان صحبت کنید و از آن‌ها بخواهید که در طول روز، با کودکان به انگلیسی صحبت کنند و از اصطلاحات انگلیسی در کلاس استفاده کنند.

یا این اوصاف…

استفاده از روش های آموزشی جذاب و مفید می‌تواند به کودکان کمک کند تا بهتر و سریع‌تر زبان انگلیسی را یاد بگیرند.
باید توجه داشت که هر کودکی متفاوت است و باید با توجه به توانایی های شناختی و زبانی خود، روش های آموزشی مناسب را انتخاب کرد. آموزش زبان انگلیسی به کودکان، می‌تواند به صورت فعالانه و در محیط خانوادگی انجام شود.

✅ آینده ای روشن در انتظار فرزندان عزیزتان:

یادگیری زبان انگلیسی چه تاثیری در بهتر شدن آینده فرزندمان دارد؟

خب میدانیم که زبان انگلیسی یک زبان بین‌المللی است که در کشورهای مختلف دنیا صحبت می‌شود. یادگیری این زبان به ما کمک می‌کند تا به راحتی با افراد دیگر از کشورهای مختلف در ارتباط باشیم، در مسابقات بین‌المللی شرکت کرده و به درک بهتری از فرهنگ‌های دیگر برسیم. همچنین، یادگیری زبان انگلیسی می‌تواند شانس ما را برای یافتن شغل خوب در آینده را افزایش دهد. یادگیری زبان انگلیسی به فرزندانمان کمک می‌کند تا در آینده بهتر و موفق‌تر باشند.

به عنوان مثال، یادگیری زبان انگلیسی می‌تواند فرزندانمان را قادر سازد تا در آینده با کارفرمایان بین‌المللی در ارتباط باشند و در جستجوی فرصت‌های شغلی جدید قرار بگیرند.
یادگیری زبان انگلیسی به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بهترین استفاده را از فرصت‌های شغلی و تحصیلی بین‌المللی ببرند و در جهانی که جهش‌های فناوری به سرعت رخ می‌دهد، رقابتی توانمند باشند.

امکان تحصیل در مقاطع بالاتر در کشورهای انگلیسی زبان را برای کودکان:

? دسترسی نامحدود به منابع تحصیلی و دانشگاهی: از آنجایی که بسیاری از منابع دانشگاهی و آکادمیک به زبان انگلیسی می باشند، تسلط بر زبان انگلیسی باعث می شود که بتوانیم پیرامون مباحث مورد نظرمان تحقیق کنیم و مطالعات خود را در سطوح جهانی گسترش بدهیم. مزیت دسترسی به منابع با زبان اصلی نسبت به فرمت ترجمه شده ی آن، این است که شما به هسته و ایده های اصلی نویسنده ی اثر دست پیدا می کنید‌. چرا که همیشه در ترجمه تا حدودی امکان اینکه تفکر مترجم در آن اثر بگذارد، وجود دارد. همچنین یادگیری زبان انگلیسی امکان تحصیل در مقاطع بالاتر در کشورهای انگلیسی زبان را برای کودکان در آینده فراهم می نماید.


? افزایش فرصت‌های شغلی: همانطور که می دانید بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در سراسر جهان به دنبال افرادی هستند که زبان انگلیسی را به خوبی بلد هستند. حالا تصور کنید فرزند شما از همین ابتدای کودکی شروع به یادگیری زبان می کند و انگلیسی را همانند زبان مادری خود می آموزد‌. این امر به آنان کمک می کند تا در آینده برای فرصت‌های شغلی بیشتر آماده شوند. و بتوانند در حوزه ی کاریشان موفق عمل نمایند.

✅ ایجاد انگیزه و آموزش زبان انگلیسی به کودکان با 7 روش جادویی!

این به معنی این است که با انجام فعالیت‌هایی مانند خواندن کتاب‌های داستان، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم‌ها و بازی با دوستان انگلیسی زبان، می‌توانید علاقه‌مندی و انگیزه بیشتری برای یادگیری زبان انگلیسی پیدا کنید. به این ترتیب، یادگیری زبان انگلیسی برای آنها بسیار جذاب و لذت بخش خواهد شد. در ادامه کاملتر توضیح خواهیم داد:

1- بازی‌های آموزشی:

بازی‌های آموزشی می‌توانند به کودکان کمک کنند تا در حین بازی، زبان انگلیسی را یاد بگیرند. مثلاً بازی‌هایی که در آن‌ها کودکان باید جملات ساده‌ای را با کلماتی که باید یاد بگیرند، بسازند. یا بازی‌هایی که در آن‌ها کودکان باید کلمات را با تصاویر مرتبط آن‌ها یاد بگیرند.

2- فیلم‌های آموزشی:

فیلم‌های آموزشی می‌توانند به کودکان کمک کنند تا به شنیدن و درک زبان انگلیسی علاقه مند شوند. فیلم‌هایی که برای کودکان ساخته شده‌اند، می‌توانند مفید باشند. همچنین، فیلم‌هایی که دوبله شده‌اند و به زبان انگلیسی هم نمایش داده می‌شوند، می‌توانند به کودکان کمک کنند تا به شنیدن و درک زبان انگلیسی عادت کنند.

3- مکالمه با دوستان:

کودکان از مکالمه با دوستان خود لذت می‌برند. بنابراین، با تشویق کودکان به تعامل بیشتر با دوستان خود به زبان انگلیسی، می‌توانند به شنیدن و صحبت کردن در زبان انگلیسی علاقه مند شوند.

4- خواندن داستان‌های کودکانه:

خواندن داستان‌های کودکانه به زبان انگلیسی، می‌تواند به کودکان کمک کند تا به شنیدن، خواندن و درک زبان انگلیسی علاقه مند شوند. این داستان‌ها می‌توانند به زبان ساده نوشته شده باشند و حاوی تصاویر جذاب و جالب باشند.

5- برگزاری مسابقات زبانی:

برگزاری مسابقات زبانی می‌تواند به کودکان کمک کند تا به شنیدن، خواندن و نوشتن زبان انگلیسی علاقه مند شوند. می‌توانید مسابقاتی برای تشویق کودکان به یادگیری زبان انگلیسی برگزار کنید، مثلاً مسابقه تلفظ، مسابقه نوشتن جملات ساده، مسابقه پاسخ به سوال‌های ساده و غیره.

6- فرزندتان را به یادگیری زبان تشویق کنید:

برای تشویق کودکان به یادگیری زبان انگلیسی، باید از روش های تحسین برانگیز استفاده کرد. مثلا، می‌توانید به آن‌ها نشان دهید که چقدر خوب هستند که زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند و با اعطای جوایز و پاداش های کوچک، آن‌ها را تشویق کنید.

7- تشویق به استفاده از زبان انگلیسی:

باید به کودکان تشویق شود تا زبان انگلیسی را به صورت فعال در زندگی خود استفاده کنند. مثلا، می‌توانید آن‌ها را به دیدار با دوستان انگلیسی زبان دعوت کنید و از آن‌ها بخواهید که با آن‌ها به انگلیسی صحبت کنند. همچنین، می‌توانید با کودکان به فیلم های انگلیسی تماشا کنید و سپس در مورد فیلم با آنها صحبت کنید.

جمع بندی:

یکی از راه های تقویت خودباوری برای کودکان، بالا بردن توانایی های فردی است؛ که آموختن زبان از مهم ترین آن ها می باشد. یادگیری یک زبان جدید برای کودکان چالش‌هایی را به همراه دارد، اما پاسخ به این چالش‌ها به کودکان اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد. و این خودباوری زمانی اتفاق می افتد که کودک می بیند برای بدست آوردن چیزی تلاش کرده و موفق شده است.
یکی از دلایل این اثرات مثبت، ارتباط نزدیک بین یادگیری زبان و توانایی های شناختی است. در واقع، یادگیری زبان انگلیسی به کودکان کمک می‌کند تا مهارت های شناختی خود را توسعه دهند و برای حل مسائل پیچیده و تفکر خلاقانه آماده شوند.

به علاوه، یادگیری زبان انگلیسی به کودکان کمک می‌کند تا توانایی های شنیداری و گفتاری خود را توسعه دهند. این توانایی ها به طور مستقیم با هوشیاری و توانایی های شناختی کودکان مرتبط هستند و باعث می‌شوند که کودکان بتوانند بهتر بفهمند و با دیگران در ارتباط باشند.

بنابراین آموزش زبان انگلیسی برای کودکان در جهان امروز به عنوان یک ضرورت فرهنگی شناخته می‌شود. زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی، در تمام دنیا به کار می‌رود و داشتن مهارت در این زبان، به کودکان در آینده شغلی و تحصیلی آن‌ها کمک می‌کند. همچنین، آموزش زبان انگلیسی به کودکان، باعث توسعه مهارت های شناوری، خلاقیت و تفکر منطقی آن‌ها می‌شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان کجاست ؟
0 (0)

آموزشگاه زبان کودکان و نوجوانان

دنیای کودکانمان سرشار از لطافت، جنب وجوش و شادمانی است و البته تشنه یادگیری و مهارت. ذهن کودکان دلبندمان دارای آمادگی بالا برای پذیرش زبانی غیر از زبان مادری است. خب اما شاید برایمان پیش آمده باشد که یادگیری زبان برای کودکان کمی مشکل و با چالش هایی برای آنها همراه باشد. برای رفع این مشکل میتوانید از بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان برای یادگیری کودکانتان استفاده کنید.
در اینجا لازم است برای راه حلی کارساز و اثر بخش آموزش آن ها از متد ها و روش های خاص استفاده شود تا هم نتیجه و بازدهی مطلوب برایشان داشته باشد و هم از یادگیری هم لذت برده باشند.

مطالبی که در این مقاله می خوانید:

 • چرا کودکان باید یادگیری زبان انگلیسی را از سنین پایین شروع کنند؟
 • حساسیت والدین در رابطه با انتخاب اموزشگاه مناسب برای فرزندشان
 • منابع مورد استفاده برای جذاب تر کردن یادگیری در اموزشگاه زبان GMT
 • آموزش مجازی و آنلاین در آموزشگاه GMT
 • روند یادگیری زبان انگلیسی در خانه


چرا کودکان باید یادگیری زبان انگلیسی را از سنین پایین شروع کنند؟

آموزش زبان انگلیسی به کودکان از همان دوران دارای مزیت های بسیاری است که افزایش انعطاف پذیری و راندمان ذهن کودک ، برقراری ارتباط بیشتر و افزایش اعتماد به نفس ، تعامل و تبادل دیدگاه های مختلف، کمک به تحقیق و استفاده از ابزارهای زبان اصلی مانند یوتیوب و غیره و عملکرد مطلوب در دروس مدرسه از جمله آن ها است.
همچنین یکی از مهمترین دلایل و هدفی که کودکانمان با یادگیری زبان انگلسیی و تقویت آن میتوانند به آن دست یابند ایجاد فرصت های شغلی و تحصیلی بهتر و بیشتر در آینده نسبت به دیگران است.

مهاجرت راحتر و نگرانی کمتر بابت شرایط فرزند عزیزتان در کشور جدید:

بحث مهاجرت و دغدغه های مربوط به آن را این روزها بسیار میشنویم و همانطور که شماهم میدانید یکی از چالش های این تغییر و نقل مکان ، بحث زبان است.
و به طبع اگر بصورت خانوادگی تصمیم به مهاجرت گرفته اید ، شرایط فرزنداتان و سازگار شدن با محیط جدید برای شما در اولویت قرار میگیرید ، اینکه آنها چگونه در مدسه جدید با زبان جدید و از همه مهمتر دوستانی جدید روبرو شدند بتوانند ارتباط برقرار کرده و مشکلی در پذیرش و درک روال عادی کودکی شان پیش نیاید.

اگر وقعا قصدتان بابت مهاجرت جدی است ، از همین لحظه در فکر یادگیری زبان به فرزندانتان باشید و در ادامه برایتان کاملا توضیح خواهیم داد که از چه روش های میتوانید این پروسه را بسیار راحت و ساده طی کنید.

حساسیت والدین در انتخاب بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان برای فرزندان عزیزشان:

ما مثل شما اولیا محترم کاملا میدانیم که دوره کودکی ، دوره ای حساس بوده و شرایط خاصی که فرزند دلبند شما در این سنین دارد از هر نظر ویژه میباشد به همین دلیل تیم و کادر آموزشی زبان کودکان و نوجوانان در موسسه زبان GMT در این بخش بسیار حساس و دقیق عملکرده و از دبیران و اساتیدی بهره برده است که در بخش روانشناسی کودک و نحوه نوین و جذاب یادگیری زبان به این نهال های دوست داشتنی آموزش دیده و تبحر دارند.
آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان باید در کنار بکارگیری روش های جدید و خاص برای آموزش، از اصول تربیتی و روانشناسی بهره گرفته شود تا بتوان محیطی جذاب و شاد برای کودک فراهم آورد.

حساسیت والدین در رابطه با انتخاب اموزشگاه مناسب

انتخاب آموزشگاه زبان انگلیسی مناسب که هم به نوعی جوابگوی حساسیت والدین محترم درباره کیفیت آموزش و هم در راستای ارتقاء و شکوفایی ذهن و خلاقیت کودکان گام بردارد بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر در جریان آموزش، کودک با محتوای جذاب آموزش نبیند امکان خستگی و دلزدگی از یادگیری زبان در او وجود دارد.

در ادامه توضیح خواهیم داد که محیط کلاس ، کادر و اساتید آموزشی و منابع یادگیری آموزش زبان به کودکان در یک موسسه خوب و مناسب چطور خواهد بود.

اساتید و کادر موسسه GMT :

ما در آموزشگاه زبان GMT از اساتید مجرب و کار­­آزموده با سابقه تدریس بالا که پذیرای کودکان از سنین ۳ سالگی و بیشتر است بهره برده ایم و شروع زبان آموزی از سن ٣ سالگی در شکل گیری صحیح لهجه از پایه و تقویت تسلط بیشتر بر زبان انگلیسی و سایر زبان ها بسیار موثر خواهد بود.
این مجموعه با ارزیابی نیاز کودکان و نوجوانان زبان آموز، دوره های مختلفی از مبتدی تا پیشرفته و همچنین کلاس های جانبی (آموزش زبان با موسیقی و کارتون) در نظر گرفته است که فرزندان عزیز شما می توانند اوقاتی شاد و مفید را در کلاس های آموزش زبان انگلیسی و سایر زبان ها سپری کنند.

منابع و ابزار مورد استفاده برای جذاب تر کردن یادگیری زبان در موسسه زبان GMT :

تیم و کادر آموزشی ما در آموزشگاه زبان GMT برای بهبود یادگیری هرچه بهتر زبان از مواد آموزشی جذاب و متنوع مانند انیمیشن ،کارتون ، موسیقی و .. با هدف درگیر کردن حواس پنجگانه و یادگیری عمیق مطالب ، بهره گرفته است.
اساتید مجموعه GMT با تکیه بر اصول صحیح آموزش زبان انگلیسی، چهار مهارت اصلی ( مهارت های شنیداری ، گفتاری ، خواندن و نوشتن ) زبان انگلیسی را با استفاده از موسیقی، فیلم و برنامه های جانبی مانند کلاس های بحث آزاد به زبان آموزان آموزش خواهند داد ، به گونه ای که هیچ سختی و پیچیدگی را در فضای پرتحرک و شاد کلاس زبان انگلیسی حس نکنند و مشتاق به ادامه یادگیری باشند.

همچنین در کلاس های بحث آزاد که هم در آموزش آنلاین زبان انگلیسی و هم بصورت حضوری تشکیل می شوند، زبان آموزان با همراهی مدرس در رابطه با موضوعی ایده ها و نظرات خود را مطرح می کنند.
مدرس محترم به منظور ترغیب و مشتاق کردن کودک به صحبت کردن، از او سوال های می پرسد و در لحظه و همانند زبان مادری به سوالات و با استفاده از کلمات و جملاتی که در طول دوره فراگرفته میتواند پاسخ و جواب درست را ارائه دهد. استفاده از فلش کارت و بازی در این کلاس ها منجر به درک بهتر مفاهیم و جریان مکالمه می شود. در نتیجه موجب تقویت همزمان دو مهارت مکالمه و شنیداری (speaking / listening) می شود.

منابع و ابزار مورد استفاده برای جذاب تر کردن یادگیری زبان

آموزش زبان انگلیسی کودکان باید مرحله به مرحله طی شود :

آموزش زبان انگلیسی کودکان باید مرحله به مرحله طی شود!
مربیان و مدرسین در ابتدا با آموزش جملاتی کوتاه و کلمه های کاربردی ( اعداد ، رنگ ها ، غذاها ، اسباب بازی ها و … ) سعی دارند کودک توانایی برقراری ارتباط اولیه را داشته باشد و متناسب با سن خود از کلمه های انگلیسی استفاده کند. سپس با آموزش گرامر ابتدایی و دیگر مهارت ها، به پیشرفت کودک در زبان انگلیسی کمک می کنند.

آموزش مجازی (آنلاین) در آموزشگاه GMT:

با توجه به شیوع ویروسهای عجیب و غریب و وضعیت آلودگی هوا، آموزشگاه زبان GMT با تلاش برای یادگیری مستمر زبان آموزان به همراه بهترین متدها، آموزش آنلاین زبان انگلیسی را برای کودکان فراهم کرده است. بدین منظور علاوه بر آموزش کتاب، محتوای آموزشی فیلم، موسیقی و.. به عنوان روش های نوین یادگیری به صورت آنلاین در اختیار کودکان قرار می‌گیرند تا هر یک از زبان آموزان علاوه بر کلاس با توجه به نوع و سرعت یادگیری خود از کلاس آنلاین زبان انگلیسی استفاده کنند، به گونه‌ای که هر یک دارای محتوای آموزشی اختصاصی خود هستند.
کیفیت کلاس های آنلاین از نظر محتوا و انتقال مطالب همانند کلاس های حضوری میباشد اما با این تفاوت که در کلاس های حضوری امکان ارتباط فرزند شما با سایرین زبان آموزان باعث ایجاد اعتماد به نفس بیشتر و ترغیب به شرکت در کارهای گروهی مانند بحث کلاسی ، بازی کردن و افزایش خلاقیت خواهد شد.

آموزش مجازی (آنلاین) در آموزشگاه GMT

روند یادگیری زبان انگلیسی در خانه هم ادامه دارد…

در فرایند آموزش زبان انگلیسی به کودکان، نقش شما والدین گرامی بسیار حائز اهمیت میباشد. شما عزیزان با قرار دادن مداوم کودک در معرض تعامل با زبان انگلیسی به یادگیری بهتر کودکان کمک شایانی خواهید کرد. به عنوان مثال با پخش کردن کارتون های موزیکال در خانه، گوش فرزندتان به شنیدن انگلیسی عادت می کند ، علاوه بر آن بدون این که بداند، تحت تعلیم قرار گرفته است.

روند یادگیری زبان انگلیسی در خانه هم ادامه دارد…

در آخر صحبت و همراهی شما باید ذکر کنیم که کودکان در سنین پایین نیازی به یادگیری دقیق دستور زبان (گرامر) ندارند، بنابراین لطفاً سعی کنید در موقعیت های مختلف نکته ای کوچک از گرامر را به آن ها آموزش دهید تا کودک در بزرگسالی به طور طبیعی از آن استفاده کند. همچنین استفاده از کتاب داستان ها به زبان انگلیسی، بازی ها و ویدیوهای آموزشی هم بسیار موثر است پس این موارد هم یادتان باشد?

و پیشنهاد آخر به والدین گرامی :

آموزشگاه GMT در بخش کودکان و نوجوانان تمرکز و توجه بیشتری را مدنظر قرار داده است و از روش های نوین و بروز استفاده کرده که مدام در حال تقویت و پیشرفت در این رده سنی که پایه و اساس یادگیری زبان است، میباشد.
کلاس های های حضوری شاید ویژگی و مزایای بیشتری نسبت به کلاس های انلاین داشته باشند اما آموزش آنلاین انگلیسی ، علاوه برداشتن همان کیفیت در آموزش، موجب برطرف کردن بسیاری از نگرانی های والدین اعم از رفت و آمد کودکان، انتخاب کلاس در زمان مناسب شده است.

ممنون از همراهی شما اولیایی عزیزی که تا آخر این مطلب در کنارمان بودید و متوجه این امر شده اید که یادگیری زبان انگلیسی چقدر میتواند در آینده کودک شما مهم و تاثیر گذار باشد.
منتظر سوالات ، نظرات و دیدگاه های زیبای شما بزرگواران هستیم?

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]