رفتن به محتوا

آزمون آنلاین تعیین سطح آموزشگاه GMT

درباره آزمون تعيين سطح آنلاين GMT

آزمون تعيين سطح آنلاين درموسسه زبان GMT بر اساس استانداردجهاني CEFR ( چارچوب اروپايي مشترك مرجع ) طراحي شده است . اين آزمون به شماكمك ميكند كه درچه سطح و وضعيتي قراربگيريدوازچه مقطعي بايدشروع به يادگيري زبان هاي خارجي نماييدچرا كه اگر شما درسطح بالاتري ازسطح واقعي خودتان باشيد،دچاربي حوصلگي وسردرگمي خواهيدشدو اگر سطح شما پايين ترباشد، علاقه به يادگيري زبان از بين خواهدرفت.بنابراين تعيين سطح آنلاين ازخدماتي ميباشدكه شما ميتوانيد خود را محك زده وازسطح خودمطلع شويد. ( پس از آزمون تعيين سطح آنلاين ، به شما خواهيم گفت از نظر دانشي در چه سطحي قرار خواهيد گرفت ) 

توصيه ميشود براي شركت در آزمون محيطي كاملا آرام ومطلوب وبه دوراز هرگونه تنش فكري را انتخاب نماييد

جهت شروع تعيين سطح بر روي زبان موردنظر خودكليك نماييد