رفتن به محتوا

آزمون آنلاین تعیین سطح آموزشگاه GMT

درباره آزمون تعیین سطح آنلاین GMT

آزمون تعیین سطح آنلاین درموسسه زبان GMT بر اساس استانداردجهانی CEFR ( چارچوب اروپایی مشترک مرجع ) طراحی شده است . این آزمون به شماکمک میکند که درچه سطح و وضعیتی قراربگیریدوازچه مقطعی بایدشروع به یادگیری زبان های خارجی نماییدچرا که اگر شما درسطح بالاتری ازسطح واقعی خودتان باشید،دچاربی حوصلگی وسردرگمی خواهیدشدو اگر سطح شما پایین ترباشد، علاقه به یادگیری زبان از بین خواهدرفت.بنابراین تعیین سطح آنلاین ازخدماتی میباشدکه شما میتوانید خود را محک زده وازسطح خودمطلع شوید. ( پس از آزمون تعیین سطح آنلاین ، به شما خواهیم گفت از نظر دانشی در چه سطحی قرار خواهید گرفت ) 

توصیه میشود برای شرکت در آزمون محیطی کاملا آرام ومطلوب وبه دوراز هرگونه تنش فکری را انتخاب نمایید

جهت شروع تعیین سطح بر روی زبان موردنظر خودکلیک نمایید