رفتن به محتوا

✅ آموزش حروف الفبای انگلیسی (نکات مهم و حروف ترکیبی زبان انگلیسی)

اولین و البته مهم‌ترین بخش یادگیری زبان انگلیسی، حروف الفبا است. قبل از شروع یادگیری زبان انگلیسی حتماً باید حروف الفبای این زبان را به طور کامل یاد بگیرید و تلفظ آنها را بلد باشید تا لغات جدید را به درستی بیان کنید.

به طور کلی حروف الفبا پایه و اساس یادگیری هر زبانی است و زبان انگلیسی نیز از این قضیه مستثنا نیست. یادگیری نحوه نوشتن حروف الفبای انگلیسی و تلفظ آن اصلاً کار سختی نیست. ما در این مقاله از آکادمی GMT در کنار شما هستیم تا حروف الفبای انگلیسی و وریز و درشت آن را به طور کامل یاد بگیرید.


✅ حروف الفبای انگلیسی کوچک و بزرگ به ترتیب

الفبای انگلیسی یک تفاوت عمده با الفبای فارسی دارد و این تفاوت شامل حروف کوچک و بزرگ است. در انگلیسی هر حرف یک حالت کوچک و یک حالت بزرگ دارد و نحوه استفاده از آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. برای مثال از حروف بزرگ در اول جملات و برای نوشتن اسامی خاص و عام استفاده می‌کنیم و حروف کوچک را داخل متن و عموم کلمات به کار می‌بریم. در جدول زیر به طور کامل حروف الفبای انگلیسی کوچک و بزرگ به همراه تلفظ را برای شما آورده‌ایم.

حرف کوچکحرف بزرگتلفظ
Aaاِی
Bbبی
Ccسی
Ddدی
Eeاِیی
Ffاِف
Ggجی
Hhاِیچ
Iiآی
Jjجِی
Kkکی
Llاِل
Mmاِم
Nnاِن
Ooاُ
Ppپی
Qqکیو
Rrآر
Ssاِس
Ttتی
Uuیو
Vvوی
Wwدابلیو
Xxاِکس
Yyوای
Zzزِد

✅ نمونه کلمات با حروف الفبای انگلیسی

حرف انگلیسیکلمه با حرف انگلیسیترجمه کلمه
AAppleسیب
BButterflyپروانه
CCastleقلعه
DDolphinدلفین
EElephantفیل
FFireflyکرم نورانی
GGalaxyکهکشان
HHorizonافق
IIce Creamبستنی
JJaguarیاگوار
KKoalaکوآلا
LLighthouseمناره
MMoonماه
NNightingaleبلبل
OOceanاقیانوس
PPenguinپنگوئن
QQuasarکوآزار
RRainbowرنگین کمان
SSunflowerگل آفتابگردان
TTelescopeتلسکوپ
UUmbrellaچتر
VViolinویولن
WWaterfallآبشار
XXenonزئون
YYogurtماست
ZZephyrزفیر

✅ حروف ترکیبی زبان انگلیسی

جالب است بدانید که علاوه بر حروف بالا، زبان انگلیسی چند حروف ترکیبی دارد که این حروف بعد از قرارگیری در کنار هم، یک صدای جدید تولید می‌کنند.

?حروف ترکیبی به دو بخش تقسیم بندی می‌شوند:

 • حروف ترکیبی با حروف صدادار
 • حروف ترکیبی با حروف بی‌صدا

? حروف ترکیبی زبان انگلیسی با حروف صدادار

این حروف با ترکیب 2 صامت، یک صدای جدید تولید می‌کنند که در ادامه هر یک از این حروف را معرفی کردیم.

معنیتلفظمثال انگلیسیحرف ترکیبی
خوشحال کننده و شادی بخشچیرفولcheerfulCh
اسم مرد در زبان عربیخالید (اسم عربی)KhalidKh
درخشیدنsh ineShortSh
عکسph otoPhotoshopPh
ژیلا (نامی دخترانه)zh ilaZhila (a girl’s name)Zh
فکر کردنth inkthinkTh
روحgh ostghostGh (before voiced consonants)
سخت و دشوارt oughtoughF (if Gh comes after voiced consonants)
دو طرفهMu tualMutualCh

? مطلب پیشنهادی:  افعال پرکاربرد و مهم در انگلیسی (همراه با ترجمه فارسی)

? حروف ترکیبی زبان انگلیسی با حروف مصوت یا دیفتونگ

این حروف با ترکیب دو صدای مصوت صدایی تولید می‌کنند که تقریباً شبیه به یک صدا است. در جدول زیر ۷ دیفتونگ در زبان انگلیسی را معرفی کردیم:

حروف ترکیبیمثالمعنی
eiEightهشت
aiRaiseافزایش
oiCoinسکه
awSawدید
owGrowرشد
eaBearخرس
ieFieldمزرعه

✅ حروف صدادار و حروف بی‌صدا در زبان انگلیسی

حروف الفبای زبان انگلیسی به دو بخش حروف صدادار و حروف بی‌صدا تقسیم بندی می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک از این حروف می‌پردازیم.

? حروف بی صدا انگلیسی

زبان انگلیسی 21 حرف بی‌صدا دارد. حروف بی صدا حروفی هستند که هنگام بیان آنها زبانتان با موانعی مانند دهان، زبان، دندان و لب‌ها برخورد می‌کند.

حروف بی‌صدای زبان انگلیسی به شرح زیر است:

تلفظحرف
بیB
سیC
دیD
افF
جیG
اِیچH
جِیJ
کِیK
اِلL
اِمM
اِنN
پیP
کیوQ
آرR
اِسS
تیT
ویV
دابلیوW
اِکسX
وایY
زِدZ

? حروف صدادار یا مصوت زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دارای ۵ حرف صدادار است که به عنوان حروف واکه شناخته می‌شوند. حروف واکه در واقع حروفی هستند که هنگام تلفظ آنها حنجره، لب‌ها و حلق شما باز می‌ماند و برای تلفظ هیچ برخوردی بین زبان و لب‌ها صورت نمی‌گیرد. این حروف شامل a، e، i، o و u هستند.

باید بدانید که حروف واکه به دو دسته حروف صدادار بلند و حروف صدادار کوتاه تقسیم می‌شوند. حروف واکه بلند اغلب با علامت صدا (ـــــ) نشان داده می‌شوند و معمولاً مدت زمان بیشتری برای تلفظ آنها نیاز است. در حالی که حروف واکه کوتاه معمولاً مدت زمان کمتری برای تلفظ دارند. همچنین، حروف واکه بلند و کوتاه در واقع بر اساس مدت زمان تلفظ آنها تفاوت دارند. به عنوان مثال، “bed” با واکه کوتاه /ɛ/ تلفظ می‌شود اما “bath” با واکه بلند /ɑː/. این تفاوت در تلفظ حروف واکه، برای انتقال معنای کلمه بسیار مهم است و در زبان انگلیسی، این نوع تفاوت‌ها معمولاً به شدت تأثیرگذار هستند.

 حروف صدادار یا مصوت زبان انگلیسی

✔ حروف صدادار کوتاه

LetterPronunciation (Persian)
Aاِی
Eایی
Iآی
Oاُ
Uیو

✔ حروف صدادار بلند

حرف صدا دارتلفظمثال
/a:/آ کشیدهcar
/e:/ای کشیدهkeep
/i:/آیbike
/o:/اُ کشیدهhome
/u:/یوcute

✅ نکات مهم در مورد حروف الفبای انگلیسی

 • تلفظ حروف G(جی) و J (جِی) با یکدیگر تفاوت دارد.
 • حرف I را چه در ابتدا و چه در وسط جمله باید بزرگ بنویسید.
 • کلمات اختصاری با حروف بزرگ نوشته می‌شوند.
 • اسامی خاص و عام را حتماً باید با حروف بزرگ بنویسید.
 • حرف Z در تلفظ آمریکایی (زی) و در تلفظ بریتانیایی (زد) است.
 • حرف K را باید به صورت کی تلفظ کنید نه کا
نکات مهم در مورد حروف الفبای انگلیسی

? آموزش زبان انگلیسی به کودکان از صفر

دنیای کودکان یک دنیای متفاوت است و آموزش زبان انگلیسی به آنها نیاز به تخصص خاصی نیاز دارد. انتخاب آموزشگاه مناسب و استاد با تجربه نیز تاثیر بسزایی در نحوه یادگیری کودک شما می‌گذارد. از طرفی، اگر کودک از همان قدم اول وارد یک کلاس زبان جذاب نشود بدون شک در آینده نیز انگیزه‌ای برای ادامه کلاس پیدا نمی‌کند و در همان پله‌های اول مسیر نرفته را برمی‌گردد و این موضوع نگرانی اکثر خانواده‌های ایرانی است.

? مطلب پیشنهادی: چرا کودکان باید زبان انگلیسی را یاد بگیرند؟ و چه تاثیری در آینده آنها دارد؟

اما دیگر نیازی نیست که نگران این موضوع باشید زیرا آموزشگاه GMT با برگزاری کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی به کودکان تمام این بار نگرانی را از روی دوش خانواده‌ها برمی‌دارد. آموزشگاه GMT سال‌ها سابقه خود را در آموزش زبان انگلیسی به کودکان ثابت کرده است و کلاس‌های کودکان در این آموزشگاه فضا و شور و شوق دیگری دارد. 

کلاس‌های زبان کودکان در آموزشگاه GMT در یک فضای شاد و مفرح برگزار می‌شود و فضا، رنگ آمیزی و دکوراسیون کلاس‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که کودک شما با ورود به کلاس شور، شوق و هیجان زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی پیدا کند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

19 دیدگاه

 1. Avatar

  تا حالا نمی‌دونستم یادگیری الفبای انگلیسی می‌تونه اینقدر جذاب باشه. این مقاله نگاه منو عوض کرد. خسته نباشید.

  • Avatar

   چه بازخورد عالی‌ای! خوشحالیم که تونستیم نگاهتون رو تغییر بدیم. همیشه در کنارتون هستیم.

 2. Avatar

  دنبال چنین مقاله‌ای بودم. ساده و روان توضیح داده بودید که چطور حروف رو یاد بگیریم.

 3. Avatar

  خوندن این مقاله خیلی بهم کمک کرد تا با حروف الفبای انگلیسی بهتر آشنا بشم. واقعا مطالبش کاربردی و ساده بود.

 4. Avatar

  آیا برای یادگیری الفبای انگلیسی، استفاده از اپلیکیشن‌های آموزشی پیشنهاد می‌شه؟

 5. Avatar

  چطور می‌تونم تمایز بین حروفی که تلفظ نزدیک به هم دارند رو بهتر درک کنم؟

  • Avatar

   تمرین گوش دادن و تکرار مکررات کلیده. سعی کنید تلفظ‌ها رو در جملات مختلف گوش بدید و تکرار کنید. با زمان بهتر می‌شه.

 6. Avatar

  امیدوارم مقالات بیشتری در زمینه‌های دیگه زبان انگلیسی هم بنویسید. واقعا به درد بخور بود.

  • Avatar

   حتما! داریم روی موضوعات جدید کار می‌کنیم. نظرات شما انگیزه‌مون رو بیشتر می‌کنه.

 7. Avatar

  می‌خواستم بدونم آیا برای یادگیری بهتر حروف، تمرین خاصی هم هست که بتونیم انجام بدیم؟

 8. Avatar

  برای تقویت تلفظ حروف، آیا منابع صوتی یا ویدیویی هم معرفی می‌کنید؟

  • Avatar

   حتما! یه سری ویدیو و پادکست داریم که می‌تونه خیلی کمکتون کنه. روی سایتمون بخش منابع رو چک کنید.

 9. Avatar

  این مقاله رو به هر کسی که می‌خواد انگلیسی یاد بگیره پیشنهاد می‌کنم. خیلی مفیده.

 10. Avatar

  واقعا از خوندن این مقاله لذت بردم. روش‌های یادگیری حروف و تلفظ‌ها خیلی به من کمک کرد. امیدوارم مقالات بیشتری از این دست ببینم.

  • Avatar

   خوشحالیم که دوست داشتید! حتما بیشتر مقالات در راهه. با ما همراه باشید.

 11. Avatar

  این مقاله رو برای بچه‌هام خوندم و با هم تمرین کردیم. خیلی خوب و مفهومی توضیح داده بودید. خوشحالم که با این مقاله آشنا شدم.

  • Avatar

   چه خبر خوبی! خیلی خوشحالیم که برای خانواده‌تون مفید بوده. امیدواریم با هم ادامه بدید و لذت ببرید.

   • Avatar

    خوشحالیم که دوست داشتید! حتما بیشتر مقالات در راهه. با ما همراه باشید.

 12. Avatar

  من قبلا با تلفظ بعضی حروف مشکل داشتم، اما با راهنمایی‌های این مقاله تونستم تلفظم رو بهبود ببخشم. مرسی از شما.


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب

تلگرام
واتساپ
ایمیل
تویتر

مطالب پیشنهادی برای کشف دنیایی جدید !