رفتن به محتوا

❤ 20 جمله کوتاه ولنتاین به زبان انگلیسی با ترجمه شیرین فارسی

روز ولنتاین جایگاه ویژه‎ای در قلب مردم دنیا و حتی ایرانی‌ها پیدا کرده است. این روز زیبا، به عشق و محبت اختصاص دارد. روز ولنتاین یک یادآوری مهم برای قدردانی و ابراز علاقه به افرادیست که دوستشان داریم و برای ما ارزشمند هستند.

در دنیای پر هرج و مرج امروزی که پر از گرفتاری و دل مشغولی‌های مختلف است، جشن گرفتن عشق و دوستی، باعث ایجاد حس نزدیکی، صمیمیت و ارتباطی گرم و بهتر با عزیزانمان می‌شود. در واقع، این روز فقط مختص خرید گل رز، خرس قرمز و شکلات نیست!

روز ولنتاین به ما این فرصت را می‌دهد که لحظه‌ای درنگ کنیم و زیبایی عشق و دوستی را در اشکال مختلف آن ببینیم. عشق مادر و فرزندی، صمیمیت دو دوست یا دو شریک عاطفی همه لذت بخش هستند. در این مقاله قصد داریم جملات کوتاه تبریک روز ولنتاین به زبان انگلیسی رو بهتون اموزش بدیم.

عشق ،تنها یک احساس نیست. سفری است که در آن، دو قلب در مسیر زیبای با هم بودن همراه می‌شوند. ❤️❤️


?۵ جمله زیبای انگلیسی در وصف و حال “عشق

1- In the garden of love, every moment is a blossoming flower, and every touch is a gentle breeze.

هر لحظه در باغ عشق، گلیست شکفته و هر لمسش نسیمی ملایم است.

?۵ جمله زیبا در مورد عشق

2- A glance, a smile, a touch – love is the language that transcends words and speaks directly to the soul.

یک نگاه، یک لبخند، یک لمس؛ عشق زبانی فراتر از کلمات است و مستقیماً با روح صحبت می‌کند.

3- Like a symphony of emotions, love orchestrates a beautiful melody that plays in the soul’s deepest chambers.

عشق با سمفونی احساسات ملودی زیبایی را می‌سازد که در عمیق‌ترین نقاط روح نواخته می‌شود.

4- Valentine’s Day is a celebration of the masterpiece that is love, painted with the colors of affection and warmth.

روز ولنتاین جشن خلق شاهکاری است که عشق آن‌ را با رنگ‌های گرم و صمیمی نقاشی کرده است.

5- Love is the poetry of the senses, an exquisite melody that resonates in the heart.

عشق، شعر احساسات با آهنگی دلنشین است که در دل طنین‌انداز می‌شود.

? ۵ جمله “جدید و بروز” انگلیسی – فارسی برای روز ولنتاین

1- Valentine’s Day is a celebration of the love that intertwines our hearts, creating a tapestry of joy, passion, and endless affection.

روز ولنتاین، جشن عشق است، جایی که قلب‌های ما با هم یکی می‌شود و تابلویی از شادی، شور و محبت بی‌پایان را خلق می‌کند.

?۵ جمله تکرار نشدنی برای روز ولنتاین

1- Valentine’s Day is a celebration of the love that intertwines our hearts, creating a tapestry of joy, passion, and endless affection.

روز ولنتاین، جشن عشق است، جایی که قلب‌های ما با هم یکی می‌شود و تابلویی از شادی، شور و محبت بی‌پایان را خلق می‌کند.

2- As we navigate the twists and turns of our shared journey, love remains the guiding star, lighting our path with its unwavering glow.

همانطور که در پیچ و خم‌های سفر مشترک خود حرکت می‌کنیم، عشق ستاره راهنمای ما باقی می‌ماند و مسیر ما را با درخشش تزلزل‌ناپذیر خود روشن می‌کند.

3- A single glance exchanged between us is a language of love that speaks volumes, transcending words and filling the air with warmth.

تنها نگاهی که بین ما رد و بدل می شود، زبان عشق است که به خوبی سخن می گوید، از کلمات فراتر می رود و هوا را پر از گرما می کند.

4- Love is the rainbow that appears after the storm, promising hope and a brighter tomorrow.

عشق رنگین کمانی است که پس از طوفان ظاهر می شود و نوید‌بخش امید و فردایی روشن‌تر است.

5- Our love song is composed of whispered secrets, laughter, and the gentle harmony of two souls dancing in unison.

آهنگ عاشقانه ما از رازهای زمزمه شده، خنده و هارمونی ملایم دو روح تشکیل شده است که با هم می‌رقصند.

⭐ 10 کپشن اینستاگرام برای روز ولنتاین (انگلیسی-فارسی):

1- You make my heart skip a beat. Happy Valentine’s Day to my forever dance partner.

تو باعث می‌شوی قلبم به تپش بیفتد. روز ولنتاین را به شریک رقص همیشگی‌ام تبریک می‌گویم.

10 کپشن اینستاگرام برای روز ولنتاین

1- You make my heart skip a beat. Happy Valentine’s Day to my forever dance partner.

تو باعث می‌شوی قلبم به تپش بیفتد. روز ولنتاین را به شریک رقص همیشگی‌ام تبریک می‌گویم.

2- Love is the answer, and you are the reason. Happy Valentine’s Day

عشق جواب است و تو دلیل. روز ولنتاین مبارک

3- Love is the art of living, and you are my masterpiece. Happy Valentine’s Day, my love

عشق هنر زندگی است و تو شاهکار منی. عشق من، روز ولنتاین مبارک

4- Love is like a fine wine; it gets better with time. Cheers to us.

عشق مانند یک شراب خوب است که با گذشت زمان بهتر می شود. به سلامتی ما!

5- Love is not just a feeling; it’s a shared language that only hearts understand.

عشق فقط یک احساس نیست، بلکه زبان مشترک است که فقط قلب‌ها آن‌ را می‌فهمند.

6- Love is the best kind of adventure.

عشق بهترین نوع ماجراجویی است.

7- Hearts full of love and pockets full of chocolates. Happy Valentine’s Day!

قلب های پر از عشق و جیب های پر از شکلات. روز ولنتاین مبارک

8- Love is not just a day; it’s a lifetime of shared moments.

عشق فقط یک روز نیست، بلکه یک عمر لحظات مشترک است.

9- Celebrating love, laughter, and all the little moments that make us ‘us.

جشن بگیر، عشق، خنده و تمام لحظات کوچکی را که ما را «ما» می کنند.

10- Finding joy in the journey of love. Happy Valentine’s Day, my forever valentine!

شادی را در سفر عشق پیدا کن. ولنتاین همیشگی من، روز ولنتاین مبارک

?جملات عاشقانه برای ابراز عشق به خانم‌ها:

1- My love, on this Valentine’s Day, I want to express the depth of my feelings for you. You are the melody that plays in the background of my every moment, the sunshine that brightens my darkest days. Your laughter is the sweetest music, and your presence is my favorite place. Happy Valentine’s Day to the woman who completes my world with love and joy. ?”

عشق من، در این روز می‌خواهم عمق احساساتم را نسبت به تو بیان کنم. تو ملودی هستی که در پس‌زمینه هر لحظه زندگی من نواخته می‌شود. آفتابی که تاریک‌ترین روزهایم را روشن می‌کند. خنده‌های تو شیرین‌ترین موسیقی برای من است. روز ولنتاین به تویی که دنیای من را با عشق و شادی کامل می‌کنی؛ مبارک.

جملات عاشقانه برای ابراز عشق به خانم‌ها

2- “On this special Valentine’s Day, my love for you knows no bounds. You are the star that lights up my sky and the warmth that fills my heart. ?”

عزیز دلم، عشق من به تو، هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد. تو ستاره‌ای هستی که آسمان من را روشن و گرمایی که قلبم را پر از حرارت می‌کند.

3- “In the symphony of my life, you are the most beautiful melody. Your love is the rhythm that beats in my heart, making every moment special. Happy Valentine’s Day, my dearest! ?”

تو زیباترین ملودی در سمفونی زندگی من هستی. عشق تو ریتمی است که در قلب من می‌تپد و هر لحظه را برای من خاص می‌کند. عزیزترین من، روز ولنتاین مبارک.

4- “As we celebrate love today, I want you to know that you are my greatest blessing. Your presence brings endless joy and your love completes my world. ?”

می‌خواهم بدانی که تو بزرگترین نعمت من هستی. تو شادی بی‌پایانی را برای من به ارمغان می‌آوری و عشق تو دنیای من‌ را کامل می‌کند.

ایده‌های خلاقانه “هدیه برای روز ولنتاین“:

بد نیست در کنار تبریک روز ولنتاین، یک هدیه خاص و تکرار نشدنی به عزیزترین خود هدیه دهید تا این خاطره زیبا همیشه در ذهنش بماند. در ادامه چند ایده جذاب برای هدیه روز ولنتاین را معرفی می‌کنیم.

بطری با یادداشت‌های عاشقانه: یک بطری از یادداشت‌های کوچک و دست‌نویس خود بسازید و روی بطری یادداشت‌های عاشقانه بنویسید.

بطری با یادداشت‌های عاشقانه

نام یک ستاره: یک ستاره را به نام شریک زندگی خود نامگذاری کنید.

نام یک ستاره: یک ستاره را به نام شریک زندگی خود نامگذاری کنید.

آشپزی یا هر تجربه مشترک دیگر: یکی از فعالیت‌های لذت‌بخش، تجربه یک کار مشترک مانند، آشپزی کردن با یکدیگر است. با این کار یک خاطره منحصر به فرد با معشوقتان بسازید.

آشپزی یا هر تجربه مشترک دیگر

دفترچه یادداشت: یک دفترچه پر از عکس‌ها، یادگاری‌ها و شرح سفرات عاشقانه خود تهیه کنید و آن را به شریک عاطفی خود هدیه دهید.

یک دفترچه پر از عکس‌ها، یادگاری‌ها

جمع‌بندی

اهمیت استفاده از کلمات برای ابراز عشق و قدردانی را نمی‌توان نادیده گرفت. کلمات این قدرت را دارند که پیوند بین افراد را تقویت کنند و باعث ایجاد ارتباط عمیقی در روابط شوند. آنها می‌توانند یادآور احساسات ما باشند و به ما اجازه بیان احساسات چالش بر‌انگیزمان را بدهند.

روز ولنتاین فرصتی عالی برای استفاده از قدرت کلمات در بیان عشق و دوستی است. بیایید از فرصتی که روز ولنتاین در اختیارمان قرار می‌دهد به عنوان بهانه‌ای برای جشن گرفتن عشق و دوستی، تقویت تفاهم و ایجاد ارتباط قوی‌تر با عزیزانمان استفاده کنیم.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 9 میانگین: 4.6]

2 دیدگاه

  1. Avatar

    جملات قشنگی بود??


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب

تلگرام
واتساپ
ایمیل
تویتر

مطالب پیشنهادی برای کشف دنیایی جدید !